mobilbanner

lyftkran ur funktion

För närvarande är vår lyftkran ur funktion och har varit så de senaste veckorna. Vi väntar på ett nytt lyftschackel innan kranen kan tas i drift igen.

Förhoppningsvis kan vi börja lyfta båtar fr. o. m. vecka 42.

/Styrelsen