mobilbanner

Nya lyftSchacklet är på plats

Idag är nya lyftschacklet på plats på vår kran. Nu väntar besiktning innan den kan tas i drift. Det sker under veckan som kommer.