mobilbanner

Höstbrev

KBS höstbrev 2017
 
Styrelsen för Kungsbacka Båtsällskap vill tacka för säsongen 2017 och skickar härmed ute ett informationsbrev. Säsongen kanske inte blev den bästa då det gäller vädret för oss med båtar, men nästa år… Det positiva är att vi varit i stort sätt förskonade för stölder och inbrott hos KBS. Anledningen är troligtvis att våra medlemmar nästan noggrant bevakar KBS område varje natt. Det känns bra att medlemmarna känner ansvar, inte bara för sin egen båt och uppläggningsplats, utan även för övriga medlemmars. För att allt skall fungera bra behövs det vissa regler.
 
Det har framkommit att det finns medlemmar som känner osäkerhet på vilka regler som gäller då man är medlem i KBS och därför sammanfattar styrelsen några av dessa vanligaste regler:
 

 1. Uppsägning av medlemskap och sommarplats, skall sägas upp senast 31/12 dvs. innan nästa säsong börjar.
 2. Vinterplatser skall sägas upp senast 31/7.
 3. Medlemmen skall håla ordning på sina sommarplatser (rensa från vass) och trimma gräs mm på sina uppläggningsplatser (även framför båthus).
 4. Uppläggningsplatser och båthus får endast användas för fritidsbåtar.
 5. Sommarplatser och vinterplatser får inte hyras ut av medlemmen själv, utan detta skall skötas av KBS ansvarig utsedd person. KBS kölista kommer då att användas.
 6. Då det gäller obligatorisk vakttjänstgöring, så är det medlemmens egenansvar att inskaffa information om när denne skall gå vakt. Denna information finns på KBS hemsida och är även tillgänglig i klubbhuset. Som medlemsservice har KBS arrangerat så att våra medlemmar skall få Email och SMS som påminnelser om när denne skall gå vakt, men tyvärr fallerar systemet ibland och det är ingen ursäkt att utebli.
 7. Varje medlem som har vaktskyldighet, skall ha nyckel till grind och klubbstuga. Deposition för nyckel är 125 kr. Kontakta någon av KBS ansvariga om nyckel saknas.
 8. I Kungsbackaån gäller max 4 knop.
 9. Inom KBS område gäller max 15 km/tim.
 10. Vid försenad betalning av fakturor till KBS, debiteras en påminnelseavgift (2:a påminnelsen) på 500: - och om betalningen ändå uteblir, vidarebefordrar KBS sin fordran till Inkasso. Anledningen är att KBS varje år, behöver lägga ner hundratals timmar på att försöka få in sina fakturafordringar från medlemmar som inte betalar sina skulder, vilket gör att KBS årligen har 15- 20 000:- som består obetalda.
 11. Det är förbjudet att ställa båtkärra inom KBS område utan att få tillstånd av ansvarig. Klubben har köpt in nya hjullås och vi kommer att låsa otillåten parkerad kärra eller vagn hädanefter.  För upplåsning av hjullås debiteras ägaren en avgift på 500 kr.
 12. Varje medlem som lämnar KBS område sist, har skyldighet att låsa grinden. Bättre att den låses en gång för mycket, istället för att den står öppen hela natten.
 13. De som går vakt, skall städa toaletten som står på utsidan och notera om det saknas papper eller tvål mm.

 
Med vänlig hälsning
 
Styrelsen Kungsbacka Båtsällskap