mobilbanner

Nya rutiner vid sjösättning och upptagning med kran


Vi har utsatt ett antal datum där vi genomför sjösättning av båt med kran.
Kontakta Nya Hamnkaptenen Kent Isaksson tel 0735-314 996 och boka in er sjösättning.

Sjösättningsdatum Kbs:   28/4 , 4-5/5 , 7/5 , 11-12/5 , 15-16/5 , 18-19/5 , 25-26/5 , 28-29/5
 
sjösättningstider: Helger : 8:00 - 13:00  Vardagar :9:00 - 15:00
 
OBS! 
Ring inte Krister Kärrengård för sjösättning, han är inte disponibel i vår, han ska åtgärda sin höft..