mobilbanner

VälkommEN ATT BLI MEDLEM I kbs

Kungsbacka Båtsällskap - KBS är en förening med syfte att bereda möjlighet för Kungsbacka’s invånare att ha fritidsbåtar i Kungsbackaån. För detta ändamål erbjuds bryggplatser, uppläggningsplater för vinterförvaring, samt möjlighet för sjösättning och upptagning.

Tilldelning av båtplats sker, såvitt båttyp och båtstorlek medger, i den ordning som ansökan kommit till KBS.
 

Bryggplatser

KBS har 210 bryggplatser i ån mellan Norrbron och Inlagsleden.

Bryggplatser finns både tvärs ån och längs med.​

Uppläggningsplats

Klubben erbjuder 120 uppläggningsplatser från 6 x 3 meter upp till 12 x 4 meter samt ett femtiotal båtskjul.
 

Kran, spolplatta och iläggningsramp

Kran med lyftkapacitet på max 5000 kg

Spolplatta för ​avspolning av båt.

Iläggningsramp för mindre båtar, max 500 kg.