mobilbanner

Under Medlemsidor till vänster kommer du som medlem att kunna logga in och få tillgång till medlemsinformation. Kontakta klubben om du saknar lösenord till inloggningen.

Mailadresser
Anmäl din mailadress till oss, så kommer vi att kunna göra våra utskick enklare och till lägre kostnad. Ännu bättre är om vi får lov att skicka all korrespondens via mail - information såväl som fakturor. Fyll i ansökningsformulär till höger för att anmäla mailadress:

För dig som inte har någon mailadress och som har frågor om detta, ring Jonas Wallmander på telefon 0705-089 436 så kan vi resonera om det.

Avgifter för medlemskap, brygg- och uppläggningsplatser m.m. hittar du här

Inom grindar på Kungsbacka Båtsällskap gäller max 15 km/h för fordonstrafik. Vänligen respektera detta.

Ansökningsformulär