mobilbanner

Kungsbacka båtsällskap 1920-2017

Pålkranen, 2017
Pålkranen, 2017
 • 1921 Hölls det första styrelsemötet. Vid årets slut var det 64 medlemmar.
 • 1926 Kom fyren på plats vid rännarmen genom KBS.
 • 1948 Uppläggningsplats flyttas från Sjöallén till Hamntorget. En slip anlägges.
 • 1950 Materialbod byggs.
 • 1951 Muddring vid hamntorget.
 • 1952 Första kranen på plats vid Hamntorget, kranen kom från Eriksberg.
 • 1965 Ny kran från Hunnebostrand installeras.
 • 1970 Kungsbacka Båtsällskap firar 50 år.
 • 1974 Bildas en kommunal hamnstyrelse.
 • 1983 KBS flyttar till nuvarande plats vid Inlag.
 • 1996 KBS förhandlat fram 10-års arrende.