mobilbanner

Kalender

Aktuellt

2018

Styrelsen för Kungsbacka Båtsällskap vill tacka för säsongen 2018 och skickar härmed ute ett informationsbrev. Säsongen blev den bästa på många år då det gäller vädret för oss med båtar. Vi har under året gått från vakttjänstgöring bland medlemmarna till att anlita ett externt vaktbolag. Efter en lite knackig inledning fungerar det i stort sett bra idag, och vi har varit förskonade från inbrott och skadegörelse. När det gäller vårt arrende som gäller till 2020, fortsätter vi våra diskussioner med kommunen. Vi hoppas och tror på en snar lösning och ett nytt arrendeavtal. Det är därför viktigt att det ser prydligt och snyggt ut på vårt område utan klagomål från grannar och övriga. För att allt skall fungera bra behövs det vissa regler.
 
Det har framkommit att det finns medlemmar som känner osäkerhet på vilka regler som gäller då man är medlem i KBS och därför sammanfattar styrelsen några av dessa vanligaste regler:
 

 1. Uppsägning av medlemskap och sommarplats, skall sägas upp senast 31/12 dvs. innan nästa säsong börjar.
 2. Vinterplatser skall sägas upp senast 31/7.
 3. Medlemmen skall håla ordning på sina sommarplatser (rensa från vass) och trimma gräs mm på sina uppläggningsplatser (även framför båthus).
 4. Uppläggningsplatser och båthus får endast användas för fritidsbåtar.
 5. Sommarplatser och vinterplatser får inte hyras ut av medlemmen själv, utan detta skall skötas av KBS ansvarig utsedd person. KBS kölista kommer då att användas. Kölistan kommer inom kort att publiceras på hemsidan
 6. Varje medlem som har vaktskyldighet, skall ha nyckel till grind och klubbstuga. Deposition för nyckel är 125 kr. Kontakta någon av KBS ansvariga om nyckel saknas.
 7. I Kungsbackaån gäller max 4 knop.
 8. Inom KBS område gäller max 15 km/tim.
 9. Vid försenad betalning av fakturor till KBS, debiteras en påminnelseavgift (2:a påminnelsen) på 500: - och om betalningen ändå uteblir, vidarebefordrar KBS sin fordran till Inkasso. Anledningen är att KBS varje år, behöver lägga ner hundratals timmar på att försöka få in sina fakturafordringar från medlemmar som inte betalar sina skulder, vilket gör att KBS årligen har 15- 20 000:- som består obetalda.
 10. Det är förbjudet att ställa båtkärra inom KBS område utan att få tillstånd av ansvarig. Klubben har köpt in nya hjullås och vi kommer att låsa otillåten parkerad kärra eller vagn hädanefter.  För upplåsning av hjullås debiteras ägaren en avgift på 500 kr.
 11. Varje medlem som lämnar KBS område sist, har skyldighet att låsa grinden. Bättre att den låses en gång för mycket, istället för att den står öppen hela natten.

 
 
Med vänlig hälsning
 
Styrelsen Kungsbacka Båtsällskap

Läs hela inlägget »

Medlemslistan är uppdaterad, finns här!

Läs hela inlägget »

Den 5 november 1920 träffades ett antal båtmänniskor och beslöt att bilda Kungsbacka båtsällskap. Gamla kända kungsbackaprofiler såsom herr Bruse, Walfrid Pettersson, Eric Byrman, John Börjesson, Axel Muthén, Josef Johansson, Verner Olsson och Axel Jakobsson deltog bl.a i sammankomsten. Så börjar Jubileumsskriften 75 år med Kungsbacka Båtsällskap. Länk till sidan här!

Läs hela inlägget »

Kungsbacka Båtsällskap, KBS är en förening vars syfte är att bereda möjlighet för Kungsbacka’s invånare att ha fritidsbåtar i ån.

För detta ändamål erbjuder man plats för vinterförvaring, sätter ut och underhåller bryggor, begränsar vassens utbredning samt sköter grönområden i närheten av klubben.

Med närmare 250 medlemmar, 210 bryggplatser och 120 uppläggningsplatser är det en mycket aktiv förening som berör alla som någon gång kommer i kontakt med Kungsbackaån.

Verksamheten utgår från det område som föreningen arrenderar av kommunen. Under årens lopp, alltsedan 1921, har detta utvecklats med klubbstuga, båtkran, spolplatta och ett femtiotal båtskjul. Ytterligare förbättringar diskuteras kontinuerligt inom föreningen. Det som står närmast i tur är flyttning av iläggningsrampen från Aranäsbron. Med rampen i anslutning till spolplattan kan vi säkerställa att alla båtar som tas upp blir avspolade på ett korrekt och miljövänligt sätt.
 

Klubben har en hjärtstartare, den är placerad precis innaför dörren i klubbhuset. Hjärtstartaren är självinstruerande och lätt att använda. Apparaten guidar användaren med röst och symboler samt analyserar hjärtats rytm, och avgör om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, defibrillering. Eller om du ska utföra HLR (hjärt-lungräddning). Mer information och utbildningsfilmer inom hjärt och lungräddning finns på Hjärtochlungräddning.se

KBS på Facebook. Alla är välkomna att ansluta - även ni som inte är medlemmar i KBS. Alla som kan bidra med text och bilder som rör Kungsbacka, ån och båtlivet är välkomna!