mobilbanner

Styrelse
Ordförande
Matz Lloyd, 0735-40 54 57

Vice ordförande
Urban Bomgren, 0706-049 569

Sekreterare
Lennart Derle, 0730-988 131

Kassör
Leif Gullvert, 0762-136 243

Ledamöter
Kent Isaksson, 0735-314 996
Per-Åke Pettersson 0703-568 228

Suppleanter
Jonas Wallmander, 0705-089 436

 Revisorer
Lars Nyström, 0708-595 900
 
Valberedare
Vakanta

Övriga funktionärer
Hamnkapten, bryggplatser

Kent Isaksson, 0735-314 996
 
Uppläggningsplatser och båthus
Lars Calén, 0739-226 601
 
Materialförvaltare (Kran och traktor)
Kent Isaksson, 0735-314 996
 
Grönområden m.m.
Kent Johansson, 0707-305 453
  
Festkommitté
Joakim Andersson, 0723-284 843
Linda Andersson
Johnny Larson, 0739-868 469

Hemsida
Pia Scheffel, pia@lblux.se