mobilbanner

Styrelse
Ordförande
Matz Lloyd, matz@lblux.se

Vice ordförande
Urban Bomgren, 0706-049 569

Sekreterare
Lennart Derle, 0730-988 131

Kassör
Leif Gullvert, 0762-136 243

Ledamöter
Kent Isaksson, 0735-314 996
Per-Åke Pettersson 0703-568 228


Suppleanter
Jonas Wallmander, 0705-089 436
Pia Scheffel, pia@lblux.se
Calle Byhman  0705-413 404

Revisorer
Joakim Börjesson
Martin Malm
 
Valberedare
Anders Nyström

Vakant
Vakant

Övriga funktionärer
Hamnkapten, bryggplatser

Kent Isaksson, 0735-314 996
 
Uppläggningsplatser och båthus
Kent Isaksson, 0735-314 996
 
Materialförvaltare (Kran och traktor)
Kent Isaksson, 0735-314 996
 
Grönområden m.m.
Kent Johansson, 0707-305 453
  
Festkommitté
Vakant

Hemsida
Pia Scheffel, piascheffel@gmail.com