Avgifter 2024

Medlemskap

Medlemsavgift (per år) 1497 kr
Inträdesavgift (första året)950 kr
Passiv medlem (per år)275 kr

​Övriga avgifter

Traktor125 kr
Iläggningsrampen​200 kr
Nyckel (deposition) 125 kr
Påminnelseavgift500 kr
Köavgift för bryggplats300 kr
Köavgift för båthusplats300 kr
Kranavgift, icke medlem750 kr
Högtryckstvätt, icke medlem250 kr

Bryggplatser i ån

Norrbro – R (Båtplatser längs ån)1275 kr
Hamntorget- Sjöallen- T ( Båtplatser Längs ån)1650 kr
Söderstaden- L (Båtplatser Längs ån)1525 kr
Aranäsbryggan – A (båtplatser tvärs ån) 2025 kr
Ishallsbryggan – B (båtplatser tvärs ån2025 kr
Ishallsbryggan – C (båtplatser tvärs ån)2025 kr
Platser vid kranen – D 2025 kr
Sista bryggan vid Inlagsleden – E 2025 kr

​​Uppläggningsplatser

6 x 3 meter1275 kr
8 x 3,5 meter1400 kr
10 x 4 meter 1650 kr
11 x 4 meter 1775 kr
12 x 4 meter 1900 kr
Försäkring av båthusca 470 kr

Uppsägning

  • Uppsägning av medlemskap, Gäller kalenderår. Senast är 31/12 för nästkommande säsong.
  • Uppsägning av bryggplats, Gäller kalenderår. Senast är 31/12 för nästkommande säsong.
  • Uppsägning av uppläggningsplats, hyrs från 1/8 till 31/7, uppsägning skall ske senast 31/7

Alla uppsägningar görs i BAS under fliken kö. Instruktioner finns under fliken Logga in till BAS

Avgifter för båtar som ligger på land år efter år

Dom skräpar ner och/eller tar plats för andra båtar som står i kö. KBS ska inte ha en båtkyrkogård, därmed gäller följande extra avgifter för båtar som ligger på land följande år:

3 år 2500kr

4 år 5000kr

5 år 10.000kr

6 år 20.000kr

osv..