Historia

 • 1921 Hölls det första styrelsemötet. Vid årets slut var det 64 medlemmar.
 • 1926 Kom fyren på plats vid rännarmen genom KBS.
 • 1948 Uppläggningsplats flyttas från Sjöallén till Hamntorget. En slip anlägges.
 • 1950 Materialbod byggs.
 • 1951 Muddring vid hamntorget.
 • 1952 Första kranen på plats vid Hamntorget, kranen kom från Eriksberg.
 • 1965 Ny kran från Hunnebostrand installeras.
 • 1970 Kungsbacka Båtsällskap firar 50 år.
 • 1974 Bildas en kommunal hamnstyrelse.
 • 1983 KBS flyttar till nuvarande plats vid Inlag.
 • 1996 KBS förhandlat fram 10-års arrende.

En förening vars syfte är att bereda möjlighet för Kungsbacka’s invånare att ha fritidsbåtar i ån.

För detta ändamål erbjuder man plats för vinterförvaring, sätter ut och underhåller bryggor, begränsar vassens utbredning samt sköter grönområden i närheten av klubben.

Med närmare 260 medlemmar, 210 bryggplatser och 120 uppläggningsplatser är det en mycket aktiv förening som berör alla som någon gång kommer i kontakt med Kungsbackaån.

Verksamheten utgår från det område som föreningen arrenderar av kommunen. Under årens lopp, alltsedan 1921, har detta utvecklats med klubbstuga, båtkran, spolplatta och ett femtiotal båtskjul. Ytterligare förbättringar diskuteras kontinuerligt inom föreningen. Det som står närmast i tur är flyttning av iläggningsrampen från Aranäsbron. Med rampen i anslutning till spolplattan kan vi säkerställa att alla båtar som tas upp blir avspolade på ett korrekt och miljövänligt sätt.