Styrelsen 2024

Ordförande
Conny Olsson 0706 95 14 56 ordforande@kungsbackabatsallskap.se
Sekreterare
Lennart Derle 0730-988 131
Kassör
Leif Gullvert 0762-136 243 kassor@kungsbackabatsallskap.se
Vice Ordförande
Peter Alisch vice.ordforande@kungsbackabatsallskap.se
Ledamot
Per-Åke Pettersson
Ledamot
Kent Isaksson 0735-314 996
Ledamot
Calle Byhman 0705-413 404
Suppleant
PeterSjöbol
Suppleant
David Lange
Revisorer
Joakim Börjesson och Anders Nyström
Valberedare
Fredrika Brobäck
Tomas Nilsen -Sammankallande- tomasnilsen@hotmail.com
Mattias Einhag
Festkommitté
Vakant
Hamnkapten bryggplatser och uppläggningsplatser samt båthus
Kent Isaksson 0735-314 996 hamnkapten@kungsbackabatsallskap.se
Materialförvaltare (Kran och traktor)
Kent Isaksson 0735-314 996
Hemsida
Conny Olsson hemsida@kungsbackabatsallskap.se