Styrelsen 2020

Ordförande
Matz Lloyd ordforande@kungsbackabatsallskap.se
Vice ordförande
Urban Bomgren 0706-049 569
Sekreterare
Lennart Derle 0730-988 131
Kassör
Leif Gullvert 0762-136 243
Ledamot
Kent Isaksson 0735-314 996
Ledamot
Per-Åke Pettersson 0703-568 228
Suppleant
Jonas Wallmander 0705-089 436
Suppleant
Pia Scheffel hemsida@kungsbackabatsallskap.se
Suppleant
Calle Byhman 0705-413 404
Revisorer
Joakim Börjesson
Peter Alich
Valberedare
Fredrika Brobäck
Tomas Nilsen
Mattias Einhag
Festkommitté
Jonas Fransson
Hamnkapten bryggplatser och uppläggningsplatser samt båthus
Kent Isaksson 0735-314 996
Materialförvaltare (Kran och traktor)
Kent Isaksson 0735-314 996
Grönområden m.m.
Kent Johansson, 0707-305 453
Hemsida
Pia Scheffel hemsida@kungsbackabatsallskap.se