Styrelsen 2021

Ordförande
Peter Alisch ordforande@kungsbackabatsallskap.se
Sekreterare
Lennart Derle 0730-988 131
Kassör
Leif Gullvert 0762-136 243
Ledamot
Björn Persson
Ledamot
Kent Isaksson 0735-314 996
Ledamot
Conny Olsson
Suppleant
Jonas Wallmander 0705-089 436
Suppleant
Matz Lloyd hemsida@kungsbackabatsallskap.se
Suppleant
Calle Byhman 0705-413 404
Revisorer

Rune Eriksson
Valberedare
Fredrika Brobäck
Tomas Nilsen -Sammankallande-
Mattias Einhag
Festkommitté
Hamnkapten bryggplatser och uppläggningsplatser samt båthus
Kent Isaksson 0735-314 996
Materialförvaltare (Kran och traktor)
Kent Isaksson 0735-314 996
Grönområden m.m.
Kent Johansson, 0707-305 453
Hemsida
Matz Lloyd hemsida@kungsbackabatsallskap.se