Bli medlem

Ansökan finns längst ner på sidan.

Kungsbacka Båtsällskap – KBS
är en förening med syfte att bereda möjlighet för Kungsbacka’s invånare att ha fritidsbåtar i Kungsbackaån. För detta ändamål erbjuds bryggplatser, uppläggningsplater för vinterförvaring, samt möjlighet för sjösättning och upptagning.

Tilldelning av båtplats sker, såvitt båttyp och båtstorlek medger, i den ordning som ansökan kommit till KBS.

Bryggplatser

KBS har 210 bryggplatser i ån mellan Norrbron och Inlagsleden.
Bryggplatser finns både tvärs ån och längs med

Uppläggningsplats

Klubben erbjuder 120 uppläggningsplatser från 6 x 3 meter upp till 12 x 4 meter samt ett femtiotal båtskjul.

Bryggplatser, Kran, spolplatta och iläggningsramp

KBS Bryggplatser max 10x3m.

Segel fri höjd 3m vid normalvattenstånd.

Kran med lyftkapacitet på max 5000 kg Spolplatta för ​avspolning av båt.
Iläggningsramp för mindre båtar, max 500 kg.

Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. skolverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, deltagaravgifter och båtplatsavgifter m.m.).

För information av medlems- och andra avgifter, titta under rubriken ”Avgifter” som finns här på hemsidan.

Har Du frågor, tag kontakt med någon i styrelsen. Telefonnummer finns under rubriken
”Styrelsen”

Vid ansökan om medlemsskap ger man sin tillåtelse för att KBS kan använda ifyllda uppgifter. Se vår INTEGRITETSPOLICY

Välkommen som medlem!