mobilbanner

Kalender

Covid-19 Pandemin

I KBS följer vi de riktlinjer som Folkhälsomyndigheter rekomenderar.

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter i klubbhuset.

Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

Det finns möjlighet att tvätta sina händer i klubbstugan.
 

Kungsbacka Båtsällskap, KBS
är en förening vars syfte är att bereda möjlighet för Kungsbacka’s invånare att ha fritidsbåtar i ån.

För detta ändamål erbjuder man plats för vinterförvaring, sätter ut och underhåller bryggor, begränsar vassens utbredning samt sköter grönområden i närheten av klubben.

Med närmare 250 medlemmar, 210 bryggplatser och 120 uppläggningsplatser är det en mycket aktiv förening som berör alla som någon gång kommer i kontakt med Kungsbackaån.

Verksamheten utgår från det område som föreningen arrenderar av kommunen. Under årens lopp, alltsedan 1921, har detta utvecklats med klubbstuga, båtkran, spolplatta och ett femtiotal båtskjul. Ytterligare förbättringar diskuteras kontinuerligt inom föreningen. Det som står närmast i tur är flyttning av iläggningsrampen från Aranäsbron. Med rampen i anslutning till spolplattan kan vi säkerställa att alla båtar som tas upp blir avspolade på ett korrekt och miljövänligt sätt. 

Föreningens samtliga verksamhetsberättelser. Klicka här för nerladdning av pdf.
 

Klubben har en hjärtstartare, den är placerad precis innaför dörren i klubbhuset. Hjärtstartaren är självinstruerande och lätt att använda. Apparaten guidar användaren med röst och symboler samt analyserar hjärtats rytm, och avgör om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, defibrillering. Eller om du ska utföra HLR (hjärt-lungräddning). Mer information och utbildningsfilmer inom hjärt och lungräddning finns på Hjärtochlungräddning.se