mobilbanner

Kalender

Aktuellt


Vi har utsatt ett antal datum där vi genomför upptagning av båt med kran.
Bokningar görs via vårt onlinesystem. LÄNK FINNS HÄR

Sjösättningsdatum Kbs:   12/10 , 13/10 , 19/10 , 20/10 , 26/10 , 27/10
 
sjösättningstider: Helger : 8:00 - 16:00  

Kontakta Hamnkaptenen Kent Isaksson tel 0735-314 996 vid övriga frågor.

Läs hela inlägget »


Vi har utsatt ett antal datum där vi genomför sjösättning av båt med kran.
Kontakta Nya Hamnkaptenen Kent Isaksson tel 0735-314 996 och boka in er sjösättning.

Sjösättningsdatum Kbs:   28/4 , 4-5/5 , 7/5 , 11-12/5 , 15-16/5 , 18-19/5 , 25-26/5 , 28-29/5
 
sjösättningstider: Helger : 8:00 - 13:00  Vardagar :9:00 - 15:00
 
OBS! 
Ring inte Krister Kärrengård för sjösättning, han är inte disponibel i vår, han ska åtgärda sin höft..

Läs hela inlägget »

Årsmöte 2019

Kungsbacka Båtsällskap
Årsmöte
12 mars klockan 18.00
ABF Lokaler Verkstadsgatan 14.
Inlags

Läs hela inlägget »

Kungsbacka Båtsällskap, KBS är en förening vars syfte är att bereda möjlighet för Kungsbacka’s invånare att ha fritidsbåtar i ån.

För detta ändamål erbjuder man plats för vinterförvaring, sätter ut och underhåller bryggor, begränsar vassens utbredning samt sköter grönområden i närheten av klubben.

Med närmare 250 medlemmar, 210 bryggplatser och 120 uppläggningsplatser är det en mycket aktiv förening som berör alla som någon gång kommer i kontakt med Kungsbackaån.

Verksamheten utgår från det område som föreningen arrenderar av kommunen. Under årens lopp, alltsedan 1921, har detta utvecklats med klubbstuga, båtkran, spolplatta och ett femtiotal båtskjul. Ytterligare förbättringar diskuteras kontinuerligt inom föreningen. Det som står närmast i tur är flyttning av iläggningsrampen från Aranäsbron. Med rampen i anslutning till spolplattan kan vi säkerställa att alla båtar som tas upp blir avspolade på ett korrekt och miljövänligt sätt.
 

Klubben har en hjärtstartare, den är placerad precis innaför dörren i klubbhuset. Hjärtstartaren är självinstruerande och lätt att använda. Apparaten guidar användaren med röst och symboler samt analyserar hjärtats rytm, och avgör om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, defibrillering. Eller om du ska utföra HLR (hjärt-lungräddning). Mer information och utbildningsfilmer inom hjärt och lungräddning finns på Hjärtochlungräddning.se

KBS på Facebook. Alla är välkomna att ansluta - även ni som inte är medlemmar i KBS. Alla som kan bidra med text och bilder som rör Kungsbacka, ån och båtlivet är välkomna!