Arbetsdag 14 oktober

Vi kommer att ha en arbetsdag med 20 medlemmar. Man anmäler sig i BAS schema arbetsdag 14 oktober, det går även att kontakta hamnkapten eller ordförande så hjälper de till med att boka in er. Styrelsen kommer att vara på plats för att bistå med information om hur man uppdaterar sina uppgifter, bokar sjösättning samt övrig information om BAS

  • Gröna områden trimmas på hela vårt område.
  • Buskar som växer mellan båthusen skall tas bort.
  • Järn detaljer som ligger vid pumphuset skall fraktas till tippen.
  • Städning och uppröjning i verkstaden och gräsklippare skjulet.
  • Underhåll av av maskiner och trimmer.
  • Märka upp med skyltar vad som finns i behållarna i miljöskåpet.
  • Stocken som ligger vid kranen sågas i bitar och transporteras till tippen.
  • Klippa vass

Varmt välkomna Styrelsen