Arbetsdag 17 juni

Vi kommer att ha en arbetsdag med 20 medlemmar. Man anmäler sig i BAS schema arbetsdag 17 juni, det går även att kontakta hamnkapten eller ordförande så hjälper de till med att boka in er. Styrelsen kommer att vara på plats för att bistå med information om hur man uppdaterar sina uppgifter, bokar sjösättning samt övrig information om BAS

  • Gräsklippning innom KBS område samt gräsmattan bakom ishallen.
  • Trimning uppläggningsplatser och skjul.
  • Trimma åbrinken (från billån till (kollabron).
  • Reparation av bryggor vid behov.
  • Underhåll av av maskiner och trimmer.
  • Slipa bord på terassen.
  • Målning.
  • Klippa vass.

Varmt välkomna Styrelsen

Nytt År nya möjligheter

Styrelsen har beslutat att skicka ut inloggningsuppgifter till alla medlemmar.

BAS är uppdaterat och fungerar bra, styrelsen har beslutat att alla medlemmar skall uppdatera sina Båtuppgifter i BAS. Medlemmarna kommer att få ett mail från Svenska Båtunionen BAS:Nytt lösenord, instruktioner hur man går till väga finns under fliken Logga in till BAS.

Medlemmar som saknar E-post adress kan hämta mallen ”KBS Mall för uppdatering av medlemmars uppgifter” i klubbhuset, eller ladda ner ett exemplar som finns under fliken Logga in till BAS. Lämna ifylld mall till någon i styrelsen.