Nytt År nya möjligheter

Styrelsen har beslutat att skicka ut inloggningsuppgifter till alla medlemmar.

BAS är uppdaterat och fungerar bra, styrelsen har beslutat att alla medlemmar skall uppdatera sina Båtuppgifter i BAS. Medlemmarna kommer att få ett mail från Svenska Båtunionen BAS:Nytt lösenord, instruktioner hur man går till väga finns under fliken Logga in till BAS.

Medlemmar som saknar E-post adress kan hämta mallen ”KBS Mall för uppdatering av medlemmars uppgifter” i klubbhuset, eller ladda ner ett exemplar som finns under fliken Logga in till BAS. Lämna ifylld mall till någon i styrelsen.

Arbetsdag

Hoppas alla haft en fin sommar med mycket tid på havet. Nu när hösten är här är det behov av en arbetsdag den 29 oktober. Följande uppgifter behöver utföras:

  • Gräsklippning innom KBS område samt gräsmattan bakom ishallen.
  • Trimning uppläggningsplatser och skjul.
  • Dåliga båttäckningar skall rivas.
  • Ny matjord och gräsfrö där ”kullen” norrut fanns.
  • Trimma åbrinken (från Lillån till kollabron).
  • Saltning vägbanan som går igenom KBS område.
  • Reparation bryggor vid behov.
  • Arbete med pålkran.
  • Underhåll av maskiner och trimmer.
  • Klippa vass

Vi har fått tillräckligt många som anmält sig till arbetsdagen.

Styrelsen tackar för visat intresse och ser framemot den 29 oktober.