Stort tack till alla som deltog på arbetsdagen!

Det var ca: 30 medlemmar som deltog på arbetsdagen den 29 oktober

Verkligen stort tack, det är det här som bygger vår förening.

Styrelsen